De Heer In Zynen Throon

Loading...
 • De Heer kent al de zijnen

  De Heer kent al de zijnen MP3

  Vanuit de Grote of Maria Magdalena kerk te Goes.

  Tags: Goes, De Heer kent al de zijnen, Johannes de Heer

 • De Heer kent al de Zijnen

  De Heer kent al de Zijnen MP3

  Tags: nederland, zingt, de, heer, kent, al, zijnen, Johannes de Heer

 • Weldra komt de Heer op aarde - Jubilate (Deventer)

  Weldra komt de Heer op aarde - Jubilate (Deventer) MP3

  Weldra komt de Heer op aarde (joh839) Jubilate Deventer 1 Weldra komt de Heer op O aarde, om Zijn Koninkrijk t' aanvaarden met de Zijnen te regeren ...

  Tags: Weldra komt de Heer op aarde, Jubilate

 • Psalm 113 niet ritmisch Karaoke " Gij, des HEEREN knechten looft den Heer

  Psalm 113 niet ritmisch Karaoke " Gij, des HEEREN knechten looft den Heer' " MP3

  Psalm 113 1.Gij 's HEEREN knechten, looft den HEER'; Looft Zijnen Naam, verbreidt Zijn eer; De Naam des HEEREN zij geprezen! Zijn roem zij door 't heelal ...

  Tags: Psalm, 113, niet, ritmisch, Karaoke, Lyrics, JpHmusic, JpHmakes, Psalmen, 1773, Christelijken, muziek, Christian, music, Geestelijken, liederen, Virtual, pipe, organ, Miditzer, 260sp, Voice, of, David, Music, Inspiritual, Gospel, Worship, Musical, instruments, classical, instrumental

 • Psalm 97 vers 1, 6 en 7 - God heerst als Opperheer

  Psalm 97 vers 1, 6 en 7 - God heerst als Opperheer MP3

  Psalm 97 (berijming 1773) Vers 1: God heerst als Opperheer; Dat elk Hem juichend eer'. Gij, aarde, zee en eiland, Verheugt u in uw Heiland. Hem dekt met ...

  Tags: psalm, bijbel

 • Dat eens de Heer zal komen

  Dat eens de Heer zal komen MP3

  'Dat eens de Heer zal komen' vanuit de Oude Jeroenskerk te Noordwijk.

  Tags: nederland, zingt, noordwijk, dat, eens, de, heer, zal, komen, Zingende Gezegend

 • Psalm 110 vers 1, 2 en 5 - Dus heeft de Heer

  Psalm 110 vers 1, 2 en 5 - Dus heeft de Heer' tot mijnen Heer' gesproken MP3

  Psalm 110 (berijming 1773) Vers 1: Dus heeft de Heer' tot mijnen Heer' gesproken: "Zit op den troon ter rechterhand naast Mij, Tot Ik de macht Uws vijands ...

  Tags: psalm, bijbel

 • Psalm 103:10 en 11 - Bethlehemkerk Den Haag

  Psalm 103:10 en 11 - Bethlehemkerk Den Haag MP3

  10 De Heer' heeft Zich, als d' allerhoogste Koning, Een troon gevest in Zijne hemelwoning. Zijn koninkrijk heerst over 't wereldrond. Looft, looft, den Heer', ...

  Tags: church, organ

 • Psalm 48 niet ritmisch - Karaoke - De Heer is groot; elk zing Zijn Lof .

  Psalm 48 niet ritmisch - Karaoke - De Heer is groot; elk zing Zijn Lof . MP3

  psalm 48 1_De HEER' is groot; elk zing' Zijn lof In Salems stad en tempelhof, Waar onze God, bij zuiv're tonen, Op Zijnen heilgen berg wil wonen. Hoe schoon ...

  Tags: Psalm, 48, niet, ritmisch, Karaoke, Lyrics, JpHmusic, JpHmakes, Psalmen, 1773, Christelijken, muziek, Christian, music, Geestelijken, liederen, Virtual, pipe, organ, Miditzer, 260sp, Gospel

 • Psalm 31 vers 1, 2, 12 en 17 - Op U betrouw ik, HEER der heren

  Psalm 31 vers 1, 2, 12 en 17 - Op U betrouw ik, HEER der heren MP3

  Psalm 31 (berijming 1773) Vers 1: Op U betrouw ik, HEER der heren, Op U, gelijk 't betaamt; Ai, laat mij nooit, beschaamd, Van Uwen troon teruggekeren; Help ...

  Tags: psalm, bijbel

 • Psalm 103 niet ritmisch Karaoke

  Psalm 103 niet ritmisch Karaoke ' Loof, loof mijn ziel met alle krachten " MP3

  Psalm 103 1_Loof, loof den HEER', mijn ziel, met alle krachten; Verhef Zijn Naam, zo groot, zo heilig t' achten; Och, of nu al wat in mij is, Hem preez'! Loof, loof ...

  Tags: Psalm, 103, verzen, 9-16, niet, ritmisch, Karaoke, Lyrics, JpHmusic, JpHmakes, Psalmen, 1773, Christelijken, muziek, Christian, music, Geestelijken, liederen, Virtual, pipe, organ, Miditzer, 260sp, Voice, of, David, Music, Inspiritual, Gospel, Worship, Musical, instruments, instrumental, inspirational, classical, musical instruments, worship, praise

 • Psalm 72 niet ritmisch - Karaoke - Geef, Heer, den Koning Uwe rechten

  Psalm 72 niet ritmisch - Karaoke - Geef, Heer, den Koning Uwe rechten MP3

  Psalm 72 1_Geef, HEER', den Koning Uwe rechten, En Uw gerechtigheid Aan 's Konings zoon om Uwe knechten, Te richten met beleid. Dan zal Hij al Uw volk ...

  Tags: Psalm, 72, niet, ritmisch, Karaoke, Lyrics, JpHmusic, JpHmakes, Psalmen, 1773, Christelijken, muziek, Christian, music, Geestelijken, liederen, Virtual, pipe, organ, Miditzer, 260sp, Voice, of, David, Music, Inspiritual, Gospel, Worship, Musical, instruments

 • Psalm 97:1,6 en 7

  Psalm 97:1,6 en 7 MP3

  http://bovenstemgenemuiden.nl/ http://www.breman.net/item/2709/ ...

  Tags: Tapijtdoorn, Oefenavond, Bovenstem, psalm, 97

 • psalm 14 niet ritmisch - karaoke - Miditzer 260sp

  psalm 14 niet ritmisch - karaoke - Miditzer 260sp MP3

  1.De trotse dwaas zegt in zijn boos gemoed: "Daar is geen God". Zij doven 't licht der rede, En maken zich, door gruwelijke zeden, Afschuwelijk, daar is geen ...

  Tags: Psalm, 14, niet, ritmisch, hele, noten, Karaoke, Lyrics, JpHmusic, JpHmakes, Christelijke, muziek, Christian, music, Geestelijke, liederen, Miditzer, 216, Psalmen, 1773

 • Psalm 97 niet ritmisch Karaoke " God heerst als Opperheer "

  Psalm 97 niet ritmisch Karaoke " God heerst als Opperheer " MP3

  psalm 97 1_God heerst als Opperheer; Dat elk Hem juichend eer'. Gij, aarde, zee en eiland, Verheugt u in uw Heiland. Hem dekt met majesteit Der wolken ...

  Tags: Psalm, 97, niet, ritmisch, Karaoke, Lyrics, JpHmusic, JpHmakes, Psalmen, 1773, Christelijken, muziek, Christian, music, Geestelijken, liederen, Virtual, pipe, organ, Miditzer, 260sp, Voice, of, David, Music, Inspiritual, Gospel, Worship, Musical, instruments, instrumental, praise

 • Psalm 7 vers 1-9 niet ritmisch Karaoke Virtual pijp orgel Miditzer 260sp

  Psalm 7 vers 1-9 niet ritmisch Karaoke Virtual pijp orgel Miditzer 260sp MP3

  Psalm 7:1 O HEER', mijn God, volzalig Wezen, 'k Betrouw op U, wien zou ik vrezen? Red mij hulpvaardig uit den nood, Eer mij mijn vijand breng' ter dood.

  Tags: Psalm, niet, ritmisch, hele, noten, Karaoke, Lyrics, JpHmusic, JpHmakes, Christelijke, muziek, Christian, music, Geestelijke, liederen, Miditzer, 160sp, Psalmen, 1773

 • psalm 135 niet ritmisch Karaoke " Prijst den Naam van uwen God "

  psalm 135 niet ritmisch Karaoke " Prijst den Naam van uwen God " MP3

  Psalm 135 1.Prijst den Naam van uwen God, 's HEEREN knechten, hier vergaârd; Prijst Zijn Naam en wijs gebod, Daar g' in 't voorhof staat geschaard, En uw ...

  Tags: Psalm135, niet, ritmisch, Karaoke, Lyrics, JpHmusic, JpHmakes, Psalmen, Psalmberijming, 1773, Christelijken, muziek, Christian, Gospel, Geestelijken, liederen, Virtual, pipe, organ, Miditzer, 260sp, Voice, of, David, Music, Inspiritual, Worship, Musical, instruments, music, with, onscreen, lyrics, History, Praise, instrumental, classical, God, Prijzen, religious music, inspirational

 • Peter Eilander. Koraalfinale verweven met Gez. 73 Psalm 72

  Peter Eilander. Koraalfinale verweven met Gez. 73 Psalm 72 MP3

  Peter Eilander. Koraalfinale verweven met Gez. 73 Psalm 72. Bovenkerk Kampen. Video zonsopkomst Amsterdam Amstel. Geweldig mooi orgelspel van Peter ...

  Tags: Peter Eilander, Koraalfinale, Gezang 73, Psalm 72, Amsterdam, Amstel, zonsopkomst, kerkorgel, churchorgan, Bovenkerk Kampen, Holland, Netherlands

 • Psalm 18 vers 1-5,14,15 niet ritmisch - Karaoke - Miditzer 260sp

  Psalm 18 vers 1-5,14,15 niet ritmisch - Karaoke - Miditzer 260sp MP3

  Psalm 18 voorzang: Nu zal mijn ziel, nu zullen al mijn zinnen, O God, mijn sterkt', U hartelijk beminnen. Mijn steenrots, burg en helper is de HEER'. Mijn God ...

  Tags: Psalm, 18, niet, ritmisch, hele, noten, Karaoke, Lyrics, JpHmusic, JpHmakes, Christelijke, muziek, Christian, music, Geestelijke, liederen, Miditzer, 260sp, Psalmen, 1773

 • Psalm 14 vs 1, 2 en 7

  Psalm 14 vs 1, 2 en 7 MP3

  Voor het eerst op dit orgel te Zeist. Voorspel mbv. Bert Lassing 1. De trotse dwaas zegt in zijn boos gemoed: "Daar is geen God". Zij doven 't licht der rede, En ...

  Tags: Psalm, 14, kerkorgel, Zeist

 • Psalm 80 niet ritmisch Karaoke " Keer weer, o God der Legermachten. "

  Psalm 80 niet ritmisch Karaoke " Keer weer, o God der Legermachten. " MP3

  psalm 80 1_ Neem Isrels Herder, neem ter oren; Die Jozefs kroost, door U verkoren, Als schapen gunstig hebt geleid; Die enen troon van heiligheid U tussen ...

  Tags: Psalm, 80, niet, ritmisch, Karaoke, Lyrics, JpHmusic, JpHmakes, Psalmen, 1773, Christelijken, muziek, Christian, music, Geestelijken, liederen, Virtual, pipe, organ, Miditzer, 260sp, Voice, of, David, Music, Inspiritual, Gospel, Worship, Musical, instruments, praise, instrumental, classical

 • Psalm 20 vers 1, 3 en 5 - Dat op uw klacht de hemel scheure

  Psalm 20 vers 1, 3 en 5 - Dat op uw klacht de hemel scheure MP3

  Psalm 20 (berijming 1773) Vers 1: Dat op uw klacht de hemel scheure! Dat zich de HEER ontdekk'! De God van vader Jacob beure U in een hoog vertrek.

  Tags: psalm, bijbel

 • Psalm 119 verzen 81-88 niet ritmisch Karaoke " Wat vreê heeft elk, die Uwe wet bemint! "

  Psalm 119 verzen 81-88 niet ritmisch Karaoke " Wat vreê heeft elk, die Uwe wet bemint! " MP3

  Psalm 119 81.Toen vorsten mij vervolgden zonder reên, Vreesd' ik Uw woord, met die Uw heil beminden. Ik ben verblijd om Uw goedgunstigheen, Die meer en ...

  Tags: Psalm, 119, verzen, 81-88, niet, ritmisch, Karaoke, Lyrics, JpHmusic, JpHmakes, Psalmen, Psalmberijming, 1773, Christelijken, muziek, Christian, music, Geestelijken, liederen, Virtual, pipe, organ, Miditzer, 260sp, Voice, of, David, Music, Inspiritual, Gospel, Worship, Musical, instruments, with, onscreen, lyrics, History, instrumental, classical, gospel, religious music

 • Psalm 72 eerste deel van twee delen Gods Koningkrijk Komt ! Part one Kingdom God Forever and Ever

  Psalm 72 eerste deel van twee delen Gods Koningkrijk Komt ! Part one Kingdom God Forever and Ever MP3

  1 Geef, Heer', den Koning Uwe rechten, En Uw gerechtigheid Aan 's Konings zoon om Uwe knechten, Te richten met beleid. Dan zal Hij al Uw volk beheren, ...

  Tags: Psalm, 72, eerste, deel, van, twee, delen, Gods, Koningkrijk, Komt, JpHmuziek, record, composition, Christelijk, muziek, JpHmusic, Live, music, Spiritual, arrangement, Composed, recording, orginal, JpHmusic-Dutch, Kingdom, God, Majesty, Live Music

 • Psalm 53 niet ritmisch - Karaoke - De trotse dwaas zegt in zijn gemoed , Daar is geen God .

  Psalm 53 niet ritmisch - Karaoke - De trotse dwaas zegt in zijn gemoed , Daar is geen God . MP3

  Psalm 53 1_De trotse dwaas zegt in zijn boos gemoed: "Daar is geen God." Zij doven 't licht der rede, En maken zich door gruwelijke zeden Afschuwelijk; daar is ...

  Tags: Psalm, 53, niet, ritmisch, Karaoke, Lyrics, JpHmusic, JpHmakes, Psalmen, 1773, Christelijken, muziek, Christian, music, Geestelijken, liederen, Virtual, pipe, organ, Miditzer, 260sp, Voice, of, David, Music, Inspiritual, Gospel, Worship, Musical, instruments